جزوه مهندسی هیدرولوژی مهندس ابومحبوب

هیدرولوژی مهندسی یک درس اختیاری ۲ واحدی می باشد که ۲ درس آمار و احتمالات مهندسی و مکانیک سیالات پیش نیاز آن می باشد. در اینجا قصد داریم جزوه هیدرولوژی بسیار کامل، تایپی و محبوب مهندس ابومحبوب در ۸۶ صفحه را برای شما مخاطبین سبزسازه بارگذاری کنیم.

 1. تعریف هیدرولوژی
 2. چرخه آب
 3. معادله اساسی هیدرولوژی
 4. هیدرولوژی و رابطه با هواشناسی
 5. اشکال مختلف بارش
 6. حداکثر بارش محتمل PMP
 7. زمان تمرکز
 8. تلفات حوضه

 

هیدرولوژی و آب های زیرزمینی

آب های زیرزمینی

دیگر جزواتی کامل و مفید از دیگر اساتید:

 

جزوه مهندسی هیدرولوژی دکتر رستمی

هیدرولوژی مهندسی یک درس اختیاری ۲ واحدی می باشد که ۲ درس آمار و احتمالات مهندسی و مکانیک سیالات پیش نیاز آن می باشد.

در اینجا قصد داریم جزوه مهندسی هیدرولوژی دکتر رستمی را برای شما مخاطبین سبزسازه بارگذاری کنیم.

ادامه مطلب …

جزوه هیدرولوژی دکتر مطالبی زاده

هیدرولوژی مهندسی یک درس اختیاری ۲ واحدی می باشد که ۲ درس آمار و احتمالات مهندسی و مکانیک سیالات پیش نیاز آن می باشد. در اینجا قصد داریم جزوه دستنویس مهندسی هیدرولوژی، مطالبی زاده در ۹۰ صفحه را برای شما مخاطبین سبزسازه بارگذاری کنیم.

رئوس مطالب این جزوه شامل:

فصل اول: تعاریف و مقدمات هیدرولوژی

فصل دوم: آب و هوا و ریزش های جوی

فصل سوم: بارندگی و اشکال مختلف بارش و..

فصل چهارم: تبخیر و تعرق

فصل پنجم: برگاب و …

فصل ششم: آب های زیرزمینی

فصل هفتم: حوضه های آبریز و خصوصیات اصلی آن ها

فصل هشتم: رواناب سطحی

فصل نهم: هیدروگراف واحد

 

هیدرولوژی مهندسی

هیدرولوژی

با وجود اینکه این جزوه کامل می باشد ولی خوانا نبوده و پیشنهاد می کنیم از این جزوات تایپی استفاده کنید.

 

جزوه هیدرولوژی مهندسی دکتر تلوری

جزوه هیدرولوژی مهندسی دکتر تلوری، دانشگاه آزاد ساوه یکی از کاملترین جزوات این درس می باشد، برای دریافت این جزوه تایپی از وبسایت سبزسازه به پایین صفحه مراجعه کنید.

این جزوه مربوط به سال تحصیلی ۹۲-۹۳ بوده و شامل سرفصل ذیل است:

 1. معرفی هیدرولوژی
 2. آب و هوا و ریزش های جوی
 3. حوضه های آبریز و ویژگی های آن ها
 4. بارش
 5. تبخیر و تعرق
 6. تعاریف و واژه ها
 7. هیدرومتری و رسوب سنجی
 8. آب های زیرزمینی
 9. رواناب سطحی
 10. برآورد سیلاب و روندیابی آن
 11. هیدروگراف واحد
 12. آمار و احتمالات در هیدرولوژی

دیگر جزواتی از دیگر اساتید: