جزوه اصول مهندسی ترافیک مهندس زندی

اینجا قصد داریم جزوه تایپی اصول مهندسی ترافیک مهندس زندی در ۱۴۰ صفحه و ۹ فصل تقدیم شما مخاطبین عزیز سبزسازه می گردد. سرفصل این جزوه شامل:

  1. مهندسی ترافیک
  2. خصوصیات انسان و وسیله نقلیه
  3. پارامترهای اندازه گیری ترافیک
  4. گنجایش
  5. پارکینگ
  6. چراغ های راهنمایی
  7. ضوابط طراحی تسهیلات پیاده رو
  8. وسایل کنترل ترافیک
  9. میدان

مقالاتی با موضوع ترافیک که مطالعه آن ها جالب خواهد بود:

جزوه اصول مهندسی ترافیک

جزوه اصول مهندسی ترافیک