مهندسی آب و فاضلاب و پروژه دکتر برائی

در این پست قصد داریم پروژه مهندسی آب و فاضلاب دکتر برائی از دانشگاه آزاد آبادان را که در مجموع شامل ۱۵ صفحه می باشد را تقدیم نماییم.

 1. تعیین مقدار آب مصرفی و عوامل موثر بر مصرف و انواع مصارف
 2. اجزای شبکه توزیع و مبانی و محدودیت های فنی در طراحی خطوط آب و فاضلاب
 3. تفاوت شبکه های آب و فاضلاب
 4. اهمیت جمع آوری فاضلاب و روش های جمع آوری فاضلاب
 5. روابط جریان در لوله های فاضلاب
 6. مبانی و محدودیت های فنی در طراحی خطوط انتقال
 7. شبکه های توزیع آب

سایر موارد پیشنهادی

ab

 

 

جزوه مهندسی آب و فاضلاب دکتر افشار

جزوه تایپی مهندسی آب و فاضلاب و پروژه دکتر محمد هادی افشار از دانشگاه علم و صنعت ایران را با ۴۱۶ صفحه خدمت شما ارائه می کنیم. سرفصل های جزوه به شرح زیر می باشد.

رئوس مطالب این جزوه عبارتند از :

 • مقدمات و کلیات آبرسانی
 • ضوابط طراحی و تعیین آب مورد نیاز
 • دوره طراحی
 • جمعیت طرح و روشهای پیش بینی جمعیت
 • مصرف سرانه و انواع مصارف
 • ضرایب نوسانات مصرف سرانه
 • ضوابط فشار، سرعت و قطر لوله ها
 • انواع لوله ها و تجهیزات آبرسانی
 • مخازن
 • انواع مخزن
 • تعیین حجم مخزن متعادل کننده
 • روش ترسیمی
 • روش محاسباتی
 • مخازن تحت فشار
 • تحلیل شبکه
 • مروری بر مفاهیم مکانیک سیالات و هیدرولیک لوله ها
 • روابط پیوستگی و انرژی و روابط افت در لوله ها
 • لوله های سری و موازی
 • تحلیل شبکه های شاخه ای
 • تحلیل شبکه های حلقوی
 • فرمولبندی معادلات شبکه
 • روشهای حل شبکه
 • روش هاردی کراس
 • روش نیوتن- رافسون
 • روش تئوری خطی
 • پمپها و پمپاژ
 • انواع پمپها
 • منحنی مشخصه پمپ و منحنی سیستم
 • پمپهای سری و موازی و انتخاب پمپ درسیستم
 • شبکه های فاضلاب
 • انواع فاضلاب
 • انواع سیستمهای فاضلاب
 • تعیین دبی فاضلاب
 • تاسیسات شبکه فاضلاب
 • تحلیل و طراحی شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب
 • تصفیه خانه و خود پالایی

همچنین دو جزوه دیگر در این باب موجود می باشد که خدمت شما پیشنهاد می شود.

آب

آب

 

برای دانلود جزوه مهندسی آب و فاضلاب دکتر افشار از لینک زیر استفاده نمایید.

 

جزوه مهندسی آب و فاضلاب دانشگاه تهران

جزوه مهندسی آب و فاضلاب

هدف از درس مهندسی آب و فاضلاب آشنایی با طراحی شبکه های آبرسانی، طراحی شبکه های فاضلاب و آشنایی با اصول مهندسی تصفیه می باشد.

در این پست جزوه مهندسی آب و فاضلاب دکتر نائینی از دانشگاه تهران در ۸ فصل و ۱۰۴ صفحه قرار داده شده است.

ادامه مطلب …