مهم ترین نکات گرامری زبان عمومی برای کارشناسی ارشد و دکتری

زبان از آنسری درس هاست که همیشه همگان در کارشناسی ارشد به آن اهمیت کمی می دهند و خوب از پس آن بر نمی آیند. مطالعه نکات برتر گرامی درس زبان عمومی برای دانشجویان متقاضی ارشد و دکتری بسیار ضروری بوده و در اینجا هندبوک تایپی ۳۵۶ صفحه ای را که در یک مجموعه کامل توسط وبسایت پی اچ دی تست جمع آوری شده است برای دانلود قرار می دهیم.

این هندبوک شامل نکات مهم گرامری در آزمون های زبان عمومی و نحوه پاسخگویی به سوالات درک مطلب بهمراه پاسخ تشریحی سوالات آزمون دکتری از سال ۹۰ تا ۹۴ می باشد.

how-to-learn-english