جزوه تصفیه فاضلاب صنعتی دکتر کریمی

بخش عمده ای از آلاینده های فاضلاب ناشی از فعالیت صنایع مختلف می باشد… در اینجا جزوه تصفیه فاضلاب صنعتی دکتر کریمی از دانشگاه صنعتی قم برای دانلود رایگان قرار داده شده است. سرفصل این جزوه شامل:

  • مقدمه شامل یکنواخت کردن فاضلاب ها، خنثی کردن، روش های شناور سازی در تصفیه فاضلاب های صنعتی، جدا کردن مواد مفید از فاضلاب و ..
  • تصفیه مشترک: تصفیه فاضلاب های صنعتی بعد از تصفیه کامل یا ناقص با فاضلاب های شهری، وارد نکردن آن ها به رودخانه، انتخاب محل مناسب برای کارخانه های مختلف، پیش بینی امکانات لازم جهت تصفیه فاضلاب ها
  • روش تصفیه؛ شامل تصویه هوازی و بی هوازی
  • صنایع مورد نظر؛ نساجی، چرم سازی، کاغذسازی و ..
  • قوانین مربوط به محیط زیست

 

tasfie-fazelab

تصفیه فاضلا ب صنعتی