جزوه اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب دکتر کریمی

جزوه اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب دکتر کریمی از دانشگاه صنعتی قم و مربوط به سال تحصیلی ۹۰-۹۱  می باشد. بعضی از سرفصل های این جزوه عبارت اند از :

  • آشنایی با فرآیند های مشترک تصفیه آب و فاضلاب
  • تصفیه آب شامل تصفیه فیزیکی و شیمیایی
  • سختی زدایی، صاف کردن، گند زدایی
  • هوا دهی اصول و کاربرد آن در تصفیه
  • ضدعفونی کردن پساب تصفیه خانه های فاضلاب
  • دفع و کاربرد مجدد فاضلاب تصفیه شده
اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب

تصفیه آب

همچنین شما می توانید بهترین جزوات مهندسی آب و فاضلاب را از لینک های زیر دریافت کنید: