پروژه راهسازی مهندس سلطانی

سلام به شما دوستان خوبم!

این پروژه توسط آقای علی سلطانی برای وبسایت سبزسازه ارسال شده و ضمن تشکر و خسته نباشید از ایشان به معرفی این پروژه می پردازیم.

معرفی پروژه:

 • طرح هندسی یک قطعه راه اصلی در منطقه کوهستانی با طول ۹۹۷ متر
 • شامل سه قوس افقی از نوع دایره ای با اتصال کلوتئیدی
 • شامل دو قوس قائم از نوع سهمی
 • شامل ۱ پل

فهرست مطالب فایل گزارش پروژه شامل:

 • تعریف پروژه
 • تعیین مسیر
 • قوس های افقی و قائم
 • جداول پروفیل های طولی و عرضی
 • طراحی پل
 • مشخصصات خصوصی پروژه
 • نتایج اجرای نرم افزار
 • فرضیات لازم جهت انجام متره و برآورد
 • محاسبه حجم لایه های روسازی
 • متره و برآورد
بزرگراه شهید صدر

بزرگراه شهید صدر

بهترین پروژه های راهسازی:

 

سایر پروژه های متنوع:

 

پروژه راهسازی دکتر مردانی

این پروژه راهسازی مربوط به طرح هندسی یک راه فرعی عریض در منطقه کوهستانی شامل طراحی هندسی، تخمین حجم عملیات خاکی و متره پروژه بوده و  شامل ۱ فایل PDF و فایل های اتوکد (پروفیل طولی و پلان و مشخصات قوسها) می باشد. این پروژه توسط آقای علی قلی زاده و زیر نظر آقای دکتر مردانی انجام شده است.

فهرست مطالب این فایل:

 • مشخصات پروژه: طرح هندسی یک راه فرعی عریض کوهستانی با ۶ قوس افقی و یک پل دالی
 • محاسبات تعیین مسیر پروژه
 • محاسبات قوس دایره ای
 • مشخصات پروفیل عرضی مسیر
 • مشخصات خصوصی پروژه
 • فرضیات لازم برای متره و برآورد
 • متره لایه های روسازی
 • انجام محاسبات توسط نرم افزار مسیر
 • محاسبه پل تیپ S.B.3
 • برآورد راه
 • برآورد پل
 • برآورد کلی راه و پل

 

car on road

road

بهترین پروژه های راهسازی:

سایر پروژه های متنوع:

 

پروژه راهسازی دانشجویی

این پروژه راهسازی دانشجویی شامل بخشهای مهم یک پروژه راه بوده که شامل یک فایل PDF، فایلهای اکسل برای حجم عملیات خاکی، منحنی بروکنر، قوس قائم و فایل های اتوکد فاقد توپوگرافی ترازدار می باشد. این پروژه توسط آفایان رضا سلطان آبادی و محمد بحیرایی انجام شده است.

فهرست مطالب فایل:

 • معرفی پروژه : طراحی مسیر و محاسبات مربوط به راهی اصلی با درجه ۱ با دو قوس افقی و یک قوس قائم
 • معرفی کل پروژه
 • گزارش مراحل پروژه
 • پروفیل طولی
 • پروفیل عرضی
 • قوس قائم
 • قوس افقی
 • قوس تدریجی (کلوتوئید)
 • حجم عملیات خاکی و منحنی بروکنر
 • پلان راه
 • ابنیه فنی (آبرو)
Roadway -بزرگراه

Roadway

بهترین پروژه های راهسازی:

سایر پروژه های متنوع:

 

پروژه راهسازی دکتر عریانی

این پروژه شامل تمام مباحث یک پروژه کامل راهسازی از جمله طرح روسازی و متره ی پروژه می باشد که شامل فایلهای PDF و یک فایل اتوکد است. این پروژه راهسازی بسیار کامل بوده و توسط آقای اصغری و زیر نظر آقای دکتر عریانی انجام شده است. دانلود آن را از دست ندهید.

فهرست مطالب فایل:

 • معرفی پروژه : طراحی مسیر و محاسبات مربوط به راهی فرعی با درجه ۱ به صورت دوطرفه دو قوس افقی و یک قوس قائم
 • مطالعات عمومی
 • طراحی قوس
 • پروفیل های طولی
 • پروفیل های عرضی
 • طرح روسازی راه
 • منحنی بروکنر – حجم عملیات خاکی
 • طرح ابنیه فنی در طول راه
 • طراحی ترافیکی راه
 • مطالعات ایمنی در جاده ها
 • متره و برآورد راه
The road home

راه

بهترین پروژه های راهسازی:

سایر پروژه های متنوع:

 

 

 

پروژه راهسازی دکتر ذوقی

در اینجا گزارش یک پروژه راهسازی کامل که شامل فصلهای تهیه گزارش، تعیین مسیر، ترسیم پروفیل طولی و عرضی، تعیین حجم عملیات خاکی و تهیه صورت متره می باشد، در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. این پروژه توسط آقای حسینی فرد و زیرنظر دکتر ذوقی انجام شده است.

 

آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)

راه

بهترین پروژه های راهسازی:

سایر پروژه های متنوع:

 

 

پروژه راه کوهستانی

این پروژه که طراحی یک راه دو خطه در منطقه کوهستانی را انجام می دهد، شامل محاسبات هندسی راه و همچنین متره پروژه بوده و همچنین شامل یک فایل PDF، حاوی فایل اتوکد پلان راه و پروفیل طولی به صورت خیلی ساده و بدون مشخصات توپوگرافی می باشد.

مشخصات پروژه:

 • طرح هندسی یک راه اصلی در منطقه کوهستانی
 • دارای یک قوس افقی (از نوع دایره ای با اتصال کلوئیدی) و یک قوس قائم (از نوع سهمی)
 • به همراه یک پل با مشخصات S.B.8
روسازی راه

راه

بهترین پروژه های راهسازی:

سایر پروژه های متنوع:

 

 

پروژه راهسازی دکتر طهماسبی

این پروژه راهسازی دانشجویی از نوع بزرگراه ۴ خطه بوده و شامل محاسبات قوسهای قائم و افقی، محاسبات حجم عملیات خاکی، منحنی بروکنر و بخش ابنیه ی فنی (نرده های حفاظتی) می باشد.

آنچه دانلود خواهید کرد شامل یک فایل PDF، فایل های اتوکد شامل تمام قسمت های پروژه و یک فایل اکسل برای محاسبه احجام خاکی خواهد بود.

آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران

آسفالت

بهترین پروژه های راهسازی:

سایر پروژه های متنوع:

 

پروژه راهسازی مهندس رضایی

پروژه ای  که دانلود خواهید کرد شامل یک فایل PDF به فهرست زیر خواهد بود:

 • تعیین مسیر
 • طراحی قوس های افقی
 • تعیین مقاطع عرضی
 • ترازیابی
 • ترسیم پروفیل طولی
 • جدول ارتفاع مقاطع
 • طراحی قوس های قائم (۲ قوس قائم)
 • ترسیم مقاطع عرضی
 • ترسیم منحنی بروکنر
 • انتخاب خط توزیع مناسب
 • جدول حجم عملیات خاکی
 • برآورد هزینه ها
راه

راه

بهترین پروژه های راهسازی:

سایر پروژه های متنوع:

 

پروژه راهسازی مهندس رحیمی

این پروژه راهسازی دارای محاسبات مربوط به قوس های قائم و افقی و همچنین بیشتر قسمتهای مهم یک پروژه از جمله طرح روسازی راه، جدول تخمین حجم عملیات خاکی و منحنی بروکنر بوده که توسط آقایان مهدی عسگری و هوتن هموطن انجام شده است.

 

جزوه اصول مهندسی راه آهن

راه آهن

بهترین پروژه های راهسازی:

سایر پروژه های متنوع:

 

پروژه راهسازی دکتر بهبهانی

در این پروژه علاوه بر محاسبات دستی نتایج حاصل از نرم افزارهای land2009 و civildesign2009  نیز ارائه شده است. ضمنا جداول ارائه شده از آیین نامه طرح هندسی راه ایران گرفته شده اند. نخست در این پروژه توضیحاتی راجع به مراحل انجام کار و مشخصات راه و سپس نتایج به دست آمده از دو روش دستی و نرم افزاری ارائه گردیده و در نهایت نقشه های پلان، نیمرخ های طولی و عرضی و منحنی بروکنر ضمیمه شده اند.

جزوه اصول مهندسی راه آهن

راه آهن

بهترین پروژه های راهسازی:

سایر پروژه های متنوع: