جزوه ی فولاد ویژه ی آزمون محاسبات

در خدمت شما عزیزان هستیم با جزوه ی فولاد دکتر حسین زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز). جزوه ای که در ادامه دانلود خواهید کرد منطبق بر  ویرایش ۹۲ مبحث دهم بوده و سوالات آزمون های محاسبات سال های اخیر به طور کامل حل شده اند. برای دانلود این جزوه ۱۱ فصلی به از لینک پایین صفحه اقدام کنید.

دیگر جزوات برای آمادگی آزمون محاسبات نظام مهندسی:

 

 

5

جزوه بتن ویژه ی آزمون محاسبات

در خدمت شما عزیزان هستیم با جزوه ی بتن دکتر حسین زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز). جزوه ای که در ادامه دانلود خواهید کرد منطبق بر  ویرایش ۹۲ مبحث نهم بوده و سوالات آزمون های محاسبات سال های اخیر به طور کامل حل شده اند.

دیگر جزوات برای آمادگی آزمون محاسبات نظام مهندسی:

جزوه بارگذاری ویژه ی آزمون محاسبات

در خدمت شما عزیزان هستیم با جزوه ی بارگذاری دکتر حسین زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز). جزوه ای که در ادامه دانلود خواهید کرد منطبق بر  ویرایش ۹۲ مبحث ششم بوده و سوالات آزمون های محاسبات سال های اخیر به طور کامل حل شده اند.

دیگر جزوات برای آمادگی آزمون محاسبات نظام مهندسی:

3