جزوه آمار و احتمالات مهندسی دکتر رزم خواه

به نام خدا

 

همزمان با ظهور سرمایه داری و گسترش تجارت، علم آمار از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.به همین جهت یادگیری آن الزامی می باشد.از همین رو یکی از بهترین جزوات در این زمینه ،جزوه دکتر رزم خواه، را قرار داده ایم.

این جزوه که به صورت دست نویس می باشد در ۷۵ صفحه ارائه شده است.

سرفصل های این جزوه عبارتند از:

 • احتمال
 • متغیرهای تصادفی
 • توزیع های خاص احتمالی
 • نمونه گیری و برآورد
 • آزمون فرضیه های آماری

 

آمار و احتمال

آمار و احتمال

 

مطالب مرتبط:

جزوه آمار و احتمالات مهندسی استاد شیخی

نمونه سوالات امتحانی میانترم آمار و احتمالات مهندسی

 

 

جزوه آمار و احتمالات مهندسی استاد شیخی

به نام خدا

همزمان با ظهور سرمایه داری و گسترش تجارت، علم آمار از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.به همین جهت یادگیری آن الزامی می باشد.از همین رو یکی از بهترین جزوات در این زمینه ،جزوه استاد شیخی،  را قرار داده ایم.

این جزوه که به صورت دست نویس می باشد در ۴۹ صفحه ارائه شده است.

 

سرفصل های این جزوه عبارتند از:

 • تعیین جدول توزیع فراوانی
 • احتمال
 • متغیر تصادفی
 • توزیع احتمال گسسته
 • احتمال پیوسته
 • محاسبه احتمال های مربوط به میانگین یک جامعه

 

 

آمار و احتمال

آمار و احتمال

 

مطالب مرتبط:

جزوه آمار و احتمالات مهندسی دکتر رزم خواه

نمونه سوالات امتحانی میانترم آمار و احتمالات مهندسی

جزوه آمار و احتمالات مهندسی

به نام خدا

جزوه ی آمار و احتمالات مهندسی  بسیار کامل و تایپ شده که شامل مثال های زیادی می باشد و می توان گفت کاملترین جزوه موجود در اینترنت است. این جزوه ۸۰ صفحه می باشد.

ادامه مطلب …

نمونه سوالات امتحانی میانترم آمار و احتمالات مهندسی

به نام خدا

 

با توجه به اهمیت درس آمار و احتمالات مهندسی اکنون نمونه سوالات امتحانی میانترم دانشگاه امیرکبیر همراه با پاسخ تشریحی را که مربوط به سال های ۷۵ تا ۹۰ می باشد را برای شما عزیزان بارگذاری می کنیم. این مجموعه شامل ۱۲۰ صفحه می باشد.

 

amar

شاید جزوات زیر نیز به کارتان آید:

جزوه آمار و احتمالات مهندسی دکتر رزم خواه

جزوه آمار و احتمالات مهندسی استاد شیخی

جزوه آمار و احتمالات مهندسی

جزوه آمار و احتمالات مهندسی

آمار (Statistics) از کلمه لاتین Status سرچشمه گرفته است که به معنای حالت, وضع یا موقعیت می باشد. از این واژه به عنوان ریشه واژه های Stato (دولت)، Statista (دولت شناسی یا کسی که اطلاعات راجع به دولت دارد)، Statistica (آمار)، که مجموعه معین راجع به دولت می باشد، به وجود آمده است.سرشماریهای بسیار ابتدایی که به هیچ رو با آمار دموگرافی و سرشماری های امروزی قیاس شدنی نیست، بنای آمار کنونی را پی ریزی کرده و آغاز نموده است. ادامه مطلب …