جزوه کنکوری هیدرولیک

در این پست جزوه دستنویس و کنکوری هیدرولیک توسط مهندس مصطفی رحیمی (رتبه ۳۴ کنکور کارشناسی ارشد۹۴) برای دانلود قرار گرفته است. این جزوه شامل ۳۳ صفحه و  بر مبنای کتاب سری عمران چاپ ۹۲ می باشد.

هیدرولیک کانال های باز

هیدرولیک کانال های باز

شما میتوانید دیگر جزوات کنکوری مهندس مصطفی رحیمی را از لینک های زیر به راحتی دانلود کنید، با آرزوی موفقیت شما عزیزان در کنکور کارشناسی ارشد

مقدمه ای بر هیدرولیک کانال های باز

نام کتاب : The Hydraulics Of Open Channel Flow, AN INDTRODUCTION, second edition

نویسنده : HUBERT CHANSON

سال انتشار : ۲۰۰۴

سرفصل :

 1. اصول پایه جریان کانال های باز
 2. مقدمه ای بر انتقال رسوب در کانال های باز
 3. مدل سازی هیدرولیک
 4. طراحی سازه های هیدرولیکی
هیدرولیک به علمی گفته می شود که در آن از نیروی مایعات تحت فشار استفاده می کنند تا کاری را انجام دهند . به عبارت کلی هیدرولیک یعنی « انجام کارتوسط مایع تحت فشاریاحرکت » کلمه هیدرو از زبان یونانی گرفته شده است و هیدرو در زبان یونانی به معنی حرکات مایعات می باشد .هیدرولیک به علمی گفته می شود که در آن از نیروی مایعات تحت فشار استفاده می کنند تا کاری را انجام دهند . به عبارت کلی هیدرولیک یعنی « انجام کارتوایع تحت فشاریاحرکت » 
hydraulic of open channel flow

hydraulic of open channel flow

 

جزوه هیدرولیک

در کارشناسی عمران هیدرولیک یک درس تخصصی ۳ واحدی می باشد که ۱ واحد آن عملی است …در اینجا جزوه هیدرولیک مهندس مطالبی زاده که شامل ۵ فصل می باشد، در اختیار شما قرار می گیرد.

سرفصل این جزوه هیدرولیک شامل :

 1. کلیات و مفاهیم
 2. اصل انرژی در کانال های باز
 3. اصل اندازه حرکت در کانال های باز
 4. جریان یکنواخت در کانال های باز
 5. جریان متغیر تدریجی (دائمی) در کانال های باز

با وجود اینکه این جزوه دستنویس، بسیار کامل و عالی است ولی از کیفیت بالایی برخوردار نبوده، بنابراین جزوه هیدرولیک دکتر نائینی و جزوه هیدرولیک دکتر شعبانلو  را به شما پیشنهاد می کنم.

هیدرولیک

هیدرولیک

 

 

جزوه هیدرولیک کانال های باز

هیدرولیک کانال های باز

گروه سبزسازه جزوه هیدرولیک کانال های باز دکتر شعبانلو را در اختیار شما قرار میدهد، این جزوه شامل مباحث ذیل می باشد:

 • انواع مقاطع کانال های باز
 • وضعیت جریان در کانال های باز
 • توزیع فشار در کانال ها
 • رابطه اندازه حرکت
 • معادله انرژِی
 • انرژِی مخصوص
 • بررسی پرش هیدرولیکی
 • جریان یکنواخت در کانال های باز
 • محاسبه عمق نرمال و بحرانی
 • بهترین مقطع هیدرولیکی

جزوه دستنویس دکتر نائینی دارای مثال های حل شده بیشتری است، پیشنهاد می کنم آن را هم دریافت کنید.

هیدرولیک کانال های باز

 

جزوه هیدرولیک دکتر نائینی

به طور کلی هیدرولیک علمی است که به روش های کاربردی در استفاده از حرکت سیالات می پردازد… در اینجا جزوه هیدرولیک دکتر نائینی که شامل ۶ فصل می باشد، در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

همچنین اگر به دنبال جزوه تایپی هستید جزوه هیدرولیک دکتر شعبانلو را دانلود کنید.

 

 

hydrolic)