جزوه مهندسی محیط زیست

امیدواریم با مطالعه جزوه مهندسی محیط زیست از سایت سبزسازه کمک کوچکی به شما عزیزان کرده باشیم. سرفصل این جزوه تایپی ۶۵ صفحه ای شامل :

  1. تعریف مهندسی محیط زیست و کاربردهای آن و آشنایی با چالش های موجود محیط زیست در دنیای امروز
  2. آشنایی با مبانی زیست بوم و اجزای آن
  3. آشنایی با منابع آلودگی آب و آلودگی های مربوط به آن
  4. آشنایی با ویژگی های آب و فاضلاب و استانداردهای مربوطه
  5. آشنایی با فرآیند های تصفیه آب
  6. آشنایی با فرآیند تصفیه فاضلاب
  7. آشنایی با مواد زائد جامد و خطرناک
  8. آشنایی با آلودگی هوا و روش های کنترل آن
  9. آلودگی صوتی و روش های کنترل آن

 

جزوه مهندسی محیط زیست

محیط زیست