جزوه زمین شناسی مهندسی عمران

فصل شماره ۱(مقدمه):

شامل ( مقدمه ، زمین شناسی زیست محیطی ، مشکلات زمین شناسی محیط زیست ، ابزار های زمین شناسی مهندسی)

فصل شماره ۲(جابه جایی زمین):

شامل ( خطرات ناشی از جا به جایی زمین ، برخی از مهم ترین جابه جایی های زمین در قرن بیستم ، نواحی در معرض خطر فرو ریزش ، تقسیم بندی جابه جایی های زمین، ارزیابی ریسک مخاطرات حاصل از جابه جایی زمین ، پیشگیری از جابه جایی زمین)

فصل شماره ۳(زلزله):

شامل (زلزله ، شدت زمین لرزه ، بزرگی زمین لرزه (زلزله) ، تناوب ، پیشگیری و کاهش خطر زلزله)

 

زمین شناسی

زمین شناسی

فصل شماره ۴(آتشفشان):

شامل (آتشفشان ، پیشگویی فعالیت های آتشفشانی ، مقابله با خطر ناشی از آتشفشان)

فصل شماره ۵(سیل):

شامل ( مقدمه ای درباره سیل ، مهم ترین اقدامت و فعالیت ها برای جلوگیری و از وقوع سیل و کاهش خطر ، ارزیابی ریسک و خطر سیل)

فصل شماره ۶( انرژی):

شامل ( انرژی محیط زیست و اثرات توسعه و پیشرفت منابع انرژی)

زمین شناسی

زمین شناسی

امیدواریم با گذاشتن این جزوه زمین شناسی مهندسی عمران در سایت سبز سازه سهم کوچکی در یادگیری شما دانشجویان عزیز داشته باشیم و رضایت خاطر شما عزیزان را جلب کرده باشیم.

دیگر جزوه زمین شناسی :

جزوه زمین شناسی مهندسی، مهندس رنجبری

با سلام  خدمت شما دانشجویان

اینبار برای شما عزیزان جزوه ی زمین شناسی مهندسی آقای مهندس رنجبری قوزی لو (عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)  برای شما ارائه داده ایم.

دریافت فایلpdf