دستورالعمل طراحی پل های فولادی _ نشریه شماره ۳۹۵

این نشریه در ۱۸ فصل با موضوعات زیر ارائه شده است:

 1. مصالح
 2. محدودیت های لاغری
 3. اعضای کششی
 4. اعضای خمشی( تیرها و تیرورق ها )
 5. تیرهای مختلط
 6. تیرهای جعبه ای
 7. اعضای فشاری
 8. ترکیب تنش ها
 9. وسایل اتصال
 10. اتصالات و وصله ها
 11. تنش های مجاز خستگی
 12. خرپاها
 13. تیرورق های قوسی با ورق جان یکپارچه
 14. تیرهای خمیده
 15. مسائل ویژه در طرح و محاسبه
 16. ساخت، نصب و کنترل نوع کار
 17. بالشتک های الاستومری
 18. رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن قسمت های فلزی

 

پل فولادی

پل فولادی

 

 

دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان

دستورالعمل ارزیابی لرز ه ای سریع ساختمان های موجود

نشریه شماره ۳۶۴

انسان از آغاز حقیقت همواره با موضوع بلایای طبیعی مواجه بوده و تلاش نموده است تا این حوادث و سوانح طبیعت را مدیریت و کنترل نماید و زندگی خود را از این خطرات، ایمن و محفوظ دارد . در میان بلایای طبیعی، زلزله از ویژگی های خاصی برخوردار بوده و در قرن گذشته با توجه به عوامل زیر اهمیت بیشتری به مدیریت بحران زلزله داده شده است: ادامه مطلب …

ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی

ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی

نشریه شماره ۳۲۵

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهیه این دستورالعمل نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلط های مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست. ادامه مطلب …

راهنما طراحی واجرای سیستم های جدا سازلرزه ای

راهنما طراحی واجرای سیستم های جدا سازلرزه ای

نشریه شماره ی ۵۲۳

روش های طراحی و فناوریهای اجرای ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله در سالهای اخیر پیشرفتهای چشمگیری داشته است.

جداسازی لرزها ی سازه ها یکی از این روشهاست که با توجه به قدمت آن و تجربیات موجود در دنیا در بسیاری از موارد عملکرد مناسبی را در برابر خطرات لرزه ای وقوع یافته نشان داده و از این رو مورد اقبال مهندسان و سازندگان ساختمانها واقع شده است. در کشور ما نیز با توجه به توسعه ی روزافزون و روند رو به رشد ساخت و ساز از یک سو و لرزه خیزی زیاد آن و خسارات قابل توجهی که از این موضوع مترتب میگردد از سوی دیگر به کارگیری این فناوری مورد توجه قرار گرفته است. این امر در حالی است که مدارک و معیارهای فنی در این رابطه در کشور محدود است. این راهنما با هدف معرفی جزییات طراحی و- در حد امکان- اجرایی این فناوری و ارایه توصیه های طراحی به زبانی نسبتا ساده برای طراحان و مهندسان تهیه گردیده است. بدیهی است که وجود این قبیل اطلاعات در ترویج فنآوری های سودمند برای جامعه نیز نقش قابل توجهی داشته و به فراگیر شدن منطقی و قانونمند آن کمک خواهد نمود. ادامه مطلب …

آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی

آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی

نشریه ۲۶۴

استفاده از ضوابط ، معیار ها و استاندارد های ملی برای طراحی ،اجرا،بهره برداری و نگهداری طرح های عمرانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی آنها از اهمیت ویژه برخوردار است.نظام جدید فنی و اجرای طرح های عمرانی کشور ، بکارگیری معیار ها ، استاندارد ها و ضوابط فنی را در مراحل طراحی ،اجرا ،بهره برداری و نگهداری طرح های عمرانی،مورد تاکید جدی قرار داده است. ادامه مطلب …

آیین نامه طراحی واجرای سازه های فولادی سرد نورد

 آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد

نشریه ۶۱۲

بر اساس نظام فنی اجرایی کشور مصوبه ی شماره ی ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷ ه مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۰ هیات محترم وزیران به کار گیری معیار ها ، استاندارد ها و ضوابط فنی در تمامی مراحل پروژه های سرمایه گذاری و عمرانی کشور مورد تاکید جدی قرار گرفته است. و این امور به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و نظام فنی اجرایی کشور، وظیفه تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی طرح های توسعهای کشور را به عهده دارد. ایجاد ساختمان های ایمن که تأمی نکننده آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه باشد از اهداف اصلی مهندسان است. ادامه مطلب …

دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

نشریه شماره ۳۶۰  تجدید نظر اول

انسان از آغاز خلقت همواره با موضوع بلایای طبیعی مواجه بوده و تلاش نموده است تا این حوادث و سوانح طبیعت را مدیریت و کنترل نماید و زندگی خود را از این خطرات، ایمن و محفوظ دارد. در میان بلایای طبیعی، زلزله از ویژگیهای خاصی برخوردار بوده و در قرن گذشته با توجه به عوامل زیر اهمیت بیشتری به مدیریت بحران زلزله داده شده است: ادامه مطلب …

راهنمای روش ها و راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای

راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات آنها

نشریه ی شماره ی ۵۲۴

 

بر اساس  نظام فنی اجرایی کشور  مصوبه ی  شماره ی ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷ ه مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیات محترم وزیران به کار گیری معیار ها ، استاندارد ها و ضوابط  فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه های نگه داری و بهره برداری در قیمت تمام شده طرح ها را مورد تاکید جدی قرار داده است. ادامه مطلب …

تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای-نشریه ۳۶۱

تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

نشریه ی شماره ی ۳۶۱

بر اساس  نظام فنی اجرایی کشور  مصوبه ی  شماره ی ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷ ه مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۰  هیات محترم وزیران به کار گیری معیار ها ، استاندارد ها و ضوابط  فنی  در تمامی مراحل پروژه های سرمایه گذاری و عمرانی کشور مورد تاکید جدی قرار گرفته اسست. یکی از مهم ترین جنبه های مدیریت طرح های مطالعه و اجرای مقاوم سازی ساختمان های عمومی و دولتی مهم ، تاسیسات زیر بنایی و شریان های حیاتی کشور که از سال ۱۳۸۱ در دستور کار دولت قرار گرفت و راهبری و مدیریت آن بر عهده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بوده است، ادامه مطلب …

جدول اشتایل

جدول اشتال

با سلام اینبار با کتاب جدول اشتال در خدمت شما مهندسین گرامی هستیم

در کتاب جداول پروفیل اشتال ، مهمترین پروفیل ها ،مواد اولیه نوع اتصال، مقررات ساخت و ساز های فولادی در یک مجموعه گرد اوری شده است. در چاپ بیست و چهارم  موارد فوق الذکر اصلاح  و مورد تجدید نظر واقع گردید.مطالب به روز و تکمیل شده اند و برخی هم بسط داده شده اند به طوری که تغییرات عمده ای به شرح زیر ایجاد شده است. ادامه مطلب …