آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها

به نام خدا

 

از جایی که کلیه کارگاه های موجود و کارگاه های که در آتیه تاسیس می شوند باید مقررات عمومی مربوط به حفاظت و بهداشت کار را که در این آئین نامه مقرر میشود طبق ماده ۴۸ قانون کار رعایت نمایند مطالعه این آیین نامه ضروری می باشد.از همین رو این آیین نامه را برای شما مهندسین عزیز قرار داده ایم.

 این آیین نامه شامل فصول زیر می باشد و در ۱۰ صفحه تعریف شده است:

  • ساختمان
  • روشنایی
  • تهویه و حرارت
  • جلوگیری از آتش سوزی و مبارزه با حریق
  • ماشین آلات، پوشش و حفاظت ماشین آلات
  • وسایط الکتریکی
  • آب آشامیدنی
  • نظم و نظافت در کارگاه
  • ناهار خوری
  • وسایل استحفاظی فردی

 حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه

 

حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه