جزوه کنکوری مکانیک سیالات

در این پست جزوه دستنویس و کنکوری مکانیک سیالات توسط مهندس مصطفی رحیمی (رتبه ۳۴ کنکور کارشناسی ارشد۹۴) برای دانلود قرار گرفته است. این جزوه شامل ۴۷ صفحه بوده و بر مبنای کتاب سری عمران چاپ ۹۲ می باشد. سرفصل این جزوه شامل:

  1. خواص سیالات
  2. فشار و روش های اندازه گیری آن
  3. نیروی هیدرواستاتیک
  4. تعادل نسبی
  5. سینماتیک سیالات
  6. معادله برنولی و ماشین آلات هیدرولیکی
  7. دینامیک سیالات-معادله اندازه حرکت
  8. آنالیز ابعادی و تشابه
  9. جریان لزج و هیدرولیک لوله ها
سیالات

سیالات

شما میتوانید دیگر جزوات کنکوری مهندس مصطفی رحیمی را از لینک های زیر به راحتی دانلود کنید، با آرزوی موفقیت شما عزیزان در کنکور کارشناسی ارشد

جزوه کنکوری مکانیک خاک

در این پست جزوه دستنویس و کنکوری مکانیک خاک توسط مهندس مصطفی رحیمی (رتبه ۳۴ کنکور کارشناسی ارشد۹۴) برای دانلود قرار گرفته است. این جزوه شامل ۴۷ صفحه بوده و بر مبنای کتاب های گاج و سری عمران چاپ ۹۲ می باشد.

خاک

خاک

شما میتوانید دیگر جزوات کنکوری مهندس مصطفی رحیمی را از لینک های زیر به راحتی دانلود کنید، با آرزوی موفقیت شما عزیزان در کنکور کارشناسی ارشد

مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه روسازی

به نام خدا

مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه روسازی

در اینجا مجموعه ای از گزارش کار های آزمایشگاه روسازی را برای شما مهندسین و دانشجویان عزیز فراهم اورده ایم.امیدواریم با مطالعه این گزارش کارها از سایت سبزسازه کمک کوچکی به شما عزیزان کرده باشیم. ادامه مطلب …

مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه مکانیک سیالات

به نام خدا

مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه مکانیک سیالات

در اینجا مجموعه ای از گزارش کار های آزمایشگاه سیالات را برای شما مهندسین و دانشجویان عزیز فراهم اورده ایم.امیدواریم با مطالعه این گزارش کارها از سایت سبزسازه کمک کوچکی به شما عزیزان کرده باشیم. ادامه مطلب …

مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه مقاومت مصالح

به نام خدا

مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه مقاومت مصالح

در اینجا مجموعه ای از گزارشکار های آزمایشگاه مقاومت مصالح را برای شما مهندسین و دانشجویان عزیز فراهم اورده ایم. امیدواریم با مطالعه این گزارش کارها از سایت سبزسازه کمک کوچکی به شما عزیزان کرده باشیم. ادامه مطلب …

مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه فیزیک ۱

در اینجا مجموعه ای از گزارشکار های آزمایشگاه فیزیک۱ را برای شما مهندسین و دانشجویان عزیز فراهم اورده ایم. امیدواریم با مطالعه این گزارش کارها از سایت سبزسازه کمک کوچکی به شما عزیزان کرده باشیم. ادامه مطلب …

مجموعه گزارشکارهای آزمایشگاه مکانیک خاک

به نام خدا

مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه مکانیک خاک

در اینجا مجموعه ای از گزارشکار های آزمایشگاه مکانیک خاک را برای شما مهندسین و دانشجویان عزیز فراهم اورده ایم. امیدواریم با مطالعه این گزارش کارها از سایت سبزسازه کمک کوچکی به شما عزیزان کرده باشیم. ادامه مطلب …

مجموعه گزارشکارهای آزمایشگاه تکنولوژی بتن

به نام خدا

مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه تکنولوژی بتن

در اینجا مجموعه ای از گزارشکار های آزمایشگاه تکنولوژی بتن را برای شما مهندسین و دانشجویان عزیز فراهم اورده ایم. امیدواریم با مطالعه این گزارش کارها از سایت سبزسازه کمک کوچکی به شما عزیزان کرده باشیم. ادامه مطلب …

مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه مصالح ساختمانی

به نام خدا

مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه مصالح ساختمانی

در اینجا مجموعه ای از گزارشکار های آزمایشگاه مصالح ساختمانی را برای شما مهندسین و دانشجویان عزیز فراهم اورده ایم. امیدواریم با مطالعه این گزارش کارها از سایت سبزسازه کمک کوچکی به شما عزیزان کرده باشیم. ادامه مطلب …