شما مطالب " پشتیبانی سبزسازه " را مشاهده میکنید.
حدود 2 مورد یافت شد.

ضریب زلزله : بررسی فلسفی پارامترهای فرمول ضریب زلزله + فیلم آموزشی رایگان

http://sabzsaze.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7/
شتاب مبنای طرح جدول2-1: نسبت شتاب مبنای طرح در مناطق با لرزه خیزی مختلف منطقه توصیف نسبت شتاب مبنای طرح به شتاب ثقل زمین 1 پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد 0.35 2 پهنه با خطر نسبی زیاد 0.3 3 پهنه با خطر نسبی متوسط 0.25 4 پهنه با خطر...

بارگذاری سقف ها ، ارائه دتایل بارگذاری انواع سقف ها به همراه دید مهندسی

http://sabzsaze.com/loading-of-roofs/
یکی از مراحل طراحی و محاسبات سازه، بارگذاری سازه می باشد. در این مقاله قصد داریم که با دتایل بارگذاری انواع سقف ها آشنا شویم. بارگذاری سقف تیرچه بلوک در این مقاله فقط با دتایل اجرایی و بارگذاری انواع سقف ها آشنا خواهیم شد. اگر میخواهید با جزئیات بیشتر در...