شما مطالب " امیر صفی زاده " را مشاهده میکنید.
حدود 14 مورد یافت شد.

خیز مجاز تیرها و دال ها مطابق با آخرین ویرایش آیین نامه ها

https://sabzsaze.com/allowable-deflection/
تغییر شکل (خیز) چیست؟ قبلا در مقاله ی “دیافراگم صلب چیست؟” درمورد عملکرد دال ها بعنوان جزئی از سیستم لرزه بر افقی بحث کرده و در ادامه آن در مقاله کنترل صلبیت دیافراگم در ایتبس 2015 این کنترل را که یکی از مهمترین کنترل های سازه ای است انجام دادیم. اما می...

سخت کننده های تیر پیوند

https://sabzsaze.com/stiffner-linkbeam__trashed/
چرا تیرپیوند روی کار آمد؟ شاید بتوان گفت هدف نهایی هر سیستم سازه ای در پاسخ لرزه ای به زلزله، دستیابی همزمان به سختی و شکل پذیری باشد، به گونه ای که: قاب های خمشی را می توان سمبل شکل پذیری بالا و قاب های مهاربندی شده ی هم محور...
12