مطالب توسط امیر صفی زاده

خیز مجاز تیرها و دال ها مطابق با آخرین ویرایش آیین نامه ها

تغییر شکل (خیز) چیست؟ قبلا در مقاله ی “دیافراگم صلب چیست؟” درمورد عملکرد دال ها بعنوان جزئی از سیستم لرزه بر افقی بحث کرده و این کنترل را در ایتبس 2105 انجام دادیم. اما می دانیم دال های بتن آرمه قبل از آنکه تحت نیروی های زلزله قرار گیرند تحت بارهای ثقلی (مرده و زنده) […]

سخت کننده های تیر پیوند

چرا تیرپیوند روی کار آمد؟ شاید بتوان گفت هدف نهایی هر سیستم سازه ای در پاسخ لرزه ای به زلزله، دستیابی همزمان به سختی و شکل پذیری باشد، به گونه ای که: قاب های خمشی را می توان سمبل شکل پذیری بالا و قاب های مهاربندی شده ی هم محور (ضربدری) را سمبل سختی بالا […]