شما مطالب " محمد ناظری " را مشاهده میکنید.
حدود 1 مورد یافت شد.

آموزش گام به گام کنترل زمان تناوب تحلیلی با تجربی سازه با ایتبس و اکسل

https://sabzsaze.com/period-check/
از بین تمام کنترل های سازه ای اولین کنترلی که هر مهندس محاسبی با آن روبرو است کنترل زمان تناوب سازه می باشد. این کنترل را بایستی حتما در فایل جداگانه ای انجام داده و تحویل نظام مهندسی شهر خود دهید. آیین نامه 2800 و نرم افزار etabs، هرکدام، یک...