شما مطالب " hojjat " را مشاهده میکنید.
حدود 1 مورد یافت شد.

زمان تناوب سازه : بررسی مکان تراز پایه ساختمان و تاثیر آن در زمان تناوب سازه

http://sabzsaze.com/period-of-structure/
زمان تناوب سازه چیست یک سازه 1 درجه آزادی دقیقا مانند یک آونگ عمل میکند و موقع زلزله نوسان خواهد کرد . سازه نیز مانند یک آونگ حول یک مکان ثابت نوسان می کند . مکانی که موقع زلزله نسبت به سازه ثابت است. در مهندسی عمران به این مکان...