شما مطالب " ابوالفضل اسدی " را مشاهده میکنید.
حدود 1 مورد یافت شد.

اجرای سقف یوبوت و مقایسه با سایر سقف ها

https://sabzsaze.com/u-boot-implementation/
مقدمه: در اواخر قرن بیستم میلادی، مهندسین ایتالیایی با تحقیق بر روی سقف های مختلف به ویژه دال های بتنی به جهت بهینه سازی آن و رسیدن به مقاومت مناسب در برابر زلزله و همچنین استفاده از دهانه های بلند و کاهش مصرف آرماتور و بتن، سیستم دال مجوف دوپوش یوبوت را...