دریافت و ثبت نام ورکشاپ های سبزسازه

ماهانه ده ها ورکشاپ ( دوره های آموزشی کوتاه مدت ) در گروه مهندسی سبزسازه برگزار می شود، شما می توانید این ورکشاپ هایی را که از زمان انلاین انها گذشته است را بصورت آفلاین دانلود کنید و دوره هایی که هنوز برگزار نشده است را بصورت آنلاین ثبت نام کنید!

ورکشاپ های سبزسازه