شاخص پایداری طبقه

/
محاسبه دقیق شاخص پایداری طبقه همانطور که در مقاله ضرایب ترک خوردگی تی…

کنترل زمان تناوب سازه

/
از بین تمام کنترل های سازه ای اولین کنترلی که هر مهندس محاسبی ب…

ضریب اصلاح سختی پیچشی تیرهای بتنی

/
ضریب اصلاح سختی پیچشی تیرهای بتنی مورد بسیار متداولی که در ساختمان های…

کنترل خیز دال

/
گام به گام نحوه کنترل خیز دال روال کنترل خیز مشابه سایر کنترل…

مش بندی دال ها و دیوارهای برشی

/
بررسی مفاهیم مرتبط با مش­ بندی دال­ ها و دیوارها و نحوه اعمال آن…

کنترل ترک خوردگی دیوار برشی

/
در این مقاله میخواهیم نحوه کنترل ترک خوردگی دیوار برشی در ایتبس را…

ضرایب ترک خوردگی تیر و ستون

/
پیشگفتار در سازه­ های بتن­ آرمه تحت بارهای وارده، شاهد رخداد ترک…

ضرایب ترک خوردگی دیوار برشی

/
ضرایب ترک خوردگی دیوار برشی در این مقاله میخواهیم در مورد ضرای…

ضرایب ترک خوردگی دال

/
پس مطالعه این مقاله مخاطب قادر خواهد بود با یک دید مهندسی در وضعیت…

کنترل نامنظمی مقاومت جانبی

/
قبلا در مقاله طبقه ضعیف در ساختمان  با مفهوم تعریف طبقه ضعیف در …

کنترل دریفت در ایتبس

/
در این مقاله می خواهیم به پاسخ این سوالات دست یابیم: تفا…

همپایه سازی برش پایه

/
سلام به شما مهندسین عزیز! امروز میخواهم در مورد همپایه سازی برش ها در ت…